AANLEVERSPECIFICATIES

Zoals elke verwerker heeft ook All-Inn Verspreidingen productieproces. Dat wil ins ons geval zeggen dat het folder materiaal een aantal stations en bewerkingen doorloopt voor het naar de bezorgers gaat. Deze bewerkingen zijn specialistisch wat in de regel betekend dat een correcte aanvoer een beter resultaat oplevert. Hieronder beschrijven we een aantal zaken waarop gelet moet worden bij het aanleveren van materiaal voor de verspreiding.

Algemeneaanleverspecificaties

Uw drukwerk dient franco en als volgt aangeleverd te worden:

 • - In pakken van maximaal 500 exemplaren met eenmaximum gewicht van 8 kg per pak. Per pak maximaal 4 slagen aanbrengen.
  - De pakken dienen kruislings gebonden te zijn en de aantallen per pak moeten gelijk zijn. De pakken mogen niet bij elkaar gehouden worden door papierwikkels of elastieken.
  - De benaming van het drukwerk moet goed zichtbaar zijn.
  - Edities, naam en/of adreswissels per indruk gescheiden per pallet aanleveren. Bij lagere oplages kunnen meerdere pallets op elkaar gestapeld worden (dit levert geen extra palletplaats kosten op). - De naam c.q. editie indruk moeten zichtbaar vermeld worden. Het aangeleverde drukwerk moet begeleid worden met een vrachtbrief.

Aandachtspunten levering op pallets

 • - Het drukwerk dient op europallets of goede euroformaat pallets aangeleverd te worden.
  - Bij aanlevering op europallets wordt onmiddellijk het geleverde aantal (gebruikte) europallets omgeruild.
  - Pallets met drukwerk moeten stapelbaar zijn.
  - De pakken dienen zodanig gestapeld en afgebonden te zijn, dat tijdens het transport geen materiaal van de pallets af kan vallen.
  - Pallets dienen voorzien te zijn van een palletkaart op de bovenzijde.
  - Het maximale gewicht van een pallet bedraagt 750 kg.
  - De maximale hoogte van een pallet bedraagt 150 cm (incl. de pallet).

Aandachtspunten palletkaart

Op de palletkaart dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:

 • - De benaming van het drukwerk
  - Het aantal pakken
  - Het aantal folders per pak
  - Totaal aantal folders op pallet

Aandachtspunten vrachtbrief

Op de vrachtbrief dienen de volgende gegevens vermeld te worden:

 • - De opdrachtgever
  - De afzender
  - Benaming van het drukwerk.

  In het geval van edities:
  naam en/of adreswissels per indruk op vrachtbrief vermelden
  - Totaal aantal folders per pallet
  - Aantal pallets (per editie)

Wij zijn All-Inn. Wij hebben alles in huis om jouw klant te bereiken.

VRAAG EEN OFFERTE AAN