Hoe veilig is het bezorgen van de huis-aan-huiskranten?

Het bezorgen van de huis-aan-huiskranten is veilig, de gezondheid van onze medewerkers heeft prioriteit. Daarom instrueren wij onze bezorgers heel duidelijk:
“Zorg dat je je aan de regels houdt die de overheid voorschrijft: schudt geen handen en houdt in contact met andere mensen een minimale afstand van 1.5 meter. Doe de huis-aan-huiskranten in de brievenbus of leg ze voor de deur neer, maar overhandig ze niet persoonlijk. Tot slot, blijf thuis als je neusverkouden bent, hoest, niest of koorts hebt. Ook als een huisgenoot koorts heeft.”