Oprichting Vereniging Weekblad Verspreiders

Vereniging Weekblad Verspreiders

Om de belangen van de zelfstandige verspreiders van weekbladen en reclamedrukwerk in Nederland goed te kunnen behartigen is onlangs de Vereniging Weekblad Verspreiders opgericht. De vereniging telt op dit moment veertien aangesloten verspreiderorganisaties, waaronder All-Inn Verspreidingen, maar dit aantal zal nog verder oplopen.

De vereniging behartigd de belangen van de leden o.a. bij de Reclame Code Commissie, de FNV, de NNP de branche vereniging voor lokale nieuwsmedia, de Stichting van de Arbeid en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het verlengen van de Stukloonnorm (de bezorgnorm voor het vergoeden van minimaal het minimumloon). Voorzitter Robin van Schagen; “Met het oprichten van Vereniging kunnen de aangesloten zelfstandige verspreiders van huis-aan-huisbladen en ongeadresseerd reclamedrukwerk zich volledig focussen op de kwaliteit van hun bezorging en treden wij als collectief via de Vereniging naar buiten”.

De vereniging reguleert ook de brievenbusstickers in samenwerking met MailDB (Nee/Nee, Nee/Ja en Ja-sticker). Het is namelijk verplicht om deze gratis ter beschikking te stellen. Daarnaast zijn wij gesprekspartner voor de branche en gemeente bij de invoering van de Ja-sticker.

Meer informatie lees je op de website van Verenging Weekblad Verspreiders.