Folderverbod in Amsterdam? 16 maart is meer bekend.

De Amsterdamse afdeling van de Partij voor de dieren (PvdD) heeft een conceptAlgemene Plaatselijke Verordening(APV) opgesteld voor de introductie van een JA|JA sticker ter vervanging van de NEE|NEE sticker. Dit om brievenbusreclame te voorkomen.

Volgens de PvdD zijn folders en huis-aan-huis bladen verspilling van grondstoffen, zorgen zij voor (zwerf)afval en hebben zij een negatieve klimaatimpact. Met de introductie van een Ja|Ja sticker wil de PvdD het gebruik van digitale hulpmiddelen om reclamefolders te lezen stimuleren. Op 16 maart vindt de behandeling plaats in de gemeenteraad. Er valt nogal wat aan te merken op de symboolpolitiek van de PvdD. Allereerst de vraag: wat is nu werkelijk het probleem volgens de PvdD? De feiten op een rij:

  • Verspilling is nooit goed. Echter, 45% van de Amsterdammers heeft eenNEE|NEE dan wel NEE|Ja stickerop de bus geplakt. Zij willen geen folders en geven dat zelf aan. Daarvoor is geen regelgevend nodig.
  •  Bijna 30% van de omzet van de retail is afhankelijk van de folder. Hoezo verspilling? Het doel van de folder wordt behaald: verkoop en traffic. Of is de PvdD ook de winkels liever kwijt?
  • Hout vormt de basis van papier en is een hernieuwbare grondstof. Het Europese bosoppervlak is sinds 1950 met 30% gegroeid. Papier is een circulair communicatiemiddel. De papierindustrie is koploper in de biobased economy.
  • 86% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt gerecycled. Dat geldt ook voor de folders.
  • 82% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Het gros van de folders is gemaakt van recycled papier.
  • Het voorstel van de PvdD roept op tot digitalisering van reclameboodschappen. De footprint van een reclamemail en een folder is vergelijkbaar. Het lezen van een folderpakket en dezelfde reclameboodschappen op internet heeft ongeveer dezelfde impact.
  • De gemeente Amsterdam verdient jaarlijks miljoenen euro’s met de inzameling van papier. Maar laat ook een boel geld liggen. De gemiddelde inzameling per inwoner in de hoofdstad ligt de helft lager dan het landelijk gemiddelde. 

Wat de PvdD beweert klopt niet. Ook het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders doet mee aan de misleiding van de burger. Zo zegt het college op basis van ‘feiten’ van Milieucentraal dat bij drie op de tien huishoudens ongeadresseerd reclamedrukwerk ongelezen wordt weggegooid. Hiermee zou in Amsterdam per jaar alleen al 3000 ton papier onnodig worden geproduceerd, getransporteerd en als afval worden afgevoerd en verwerkt. Dit voorkomen staat volgens het college gelijk aan het niet kappen van bijna 10.000 bomen per jaar volgens het college. Welke bomen? Het gros van het folderpapier is gemaakt van een aantal maal hergebruikt oudpapier.

De PvdD gaat voorbij aan zaken waar de Amsterdamse gemeente wel het verschil mee zou kunnen maken op milieugebied. Pure symboolpolitiek dus. Het is te hopen dat de raadsleden van de andere partijen in de gemeenteraad dit inzien. Het voorstel is ook nog eens gevaarlijk voor de persvrijheid. Het beoogde opt-in systeem voor fysieke post gaat verder dan de reclamefolder alleen.