Coronavirus

Informatie over coronavirus

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten, consumenten en partners staan voorop en daarom houden wij bij All-Inn Verspreidingen altijd de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Uiteraard treffen wij de juiste maatregelen waar nodig. Daarbij volgen wij de algemene richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en andere autoriteiten.

Bezorging

Het virus kan niet worden overgedragen via kranten, folders of flyers. Wij bezorgen daarom zoals gebruikelijk alle huis aan huis kranten en folders voor onze klanten. Juist nu is het van groot belang dat iedereen het lokale nieuws blijft ontvangen.

Verspreiding van het virus voorkomen

We volgen de algemene richtlijnen van het RIVM op en nemen hygiënemaatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Onze medewerkers worden continu op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in de richtlijnen en wij zien er op toe dat zij zich strikt aan de richtlijnen en de extra hygiënemaatregelen houden.

Naast deze nationale maatregelen, zijn er ook een aantal maatregelen die wij zelf, uit voorzorg hebben genomen en waar u als relatie mee te maken kunt krijgen.

Eigen maatregelen

Alle externe medewerkers, toeleveranciers, partners en klanten hebben met ingang van Maart 2020 geen toegang tot ons pand.

  • Afdelingen maken onderling gebruik van gesloten/digitale communicatie. Fysieke communicatie tussen verschillende afdelingen is verboden.

Chauffeurs leveren materiaal niet verder dan de voordeur af.

  • Bezorgers worden middels een eigen informatie stroom dagelijks voorzien van alle belangrijke informatie.

Kantoor medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis. (hierdoor is telefonisch contact soms beperkt mogelijk.) Via de bekende email adressen proberen we u zo snel als mogelijk van alle informatie te voorzien.

Voorbereiding

We bereiden ons voor op verschillende scenario’s, zodat we onze dienstverlening kunnen continueren.
Nogmaals; de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers, klanten, consumenten en partners staat daarbij voorop.

Meer informatie

Wanneer de situatie verandert, zullen wij de informatie op deze website zo snel als mogelijk aanpassen. We informeren leveranciers, klanten, medewerkers en partners proactief. Mocht u onverhoopt informatie missen en/of vragen hebben, neem contact met ons op via info@localhost uiteraard proberen we u zo spoedig mogelijk van een antwoord te voorzien.