Amsterdammer dupe ja-ja sticker

JA-JA sticker maakt Amsterdammer de dupe

De ja-ja sticker maakt Amsterdammer kind van de rekening nu deze sticker is geïntroduceerd. Dit blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat de gemeente Apeldoorn en de betrokken afvalverwerkers en verspreidorganisatie uit Apeldoorn. Aanleiding van dit onderzoek, dat door de betrokken partijen uit Apeldoorn werd uitgevoerd, was de discussie omtrent de JA – JA sticker welke inmiddels in Amsterdam is ingevoerd. Een beslissing waar betrokken partijen uit Apeldoorn juist eerder het al eens werden, dat dit geen verstandige keuze was.

Amsterdammer betaalt 80 euro extra

De afvalstoffenheffing in Amsterdam ten opzichte van Apeldoorn is 80 euro duurder. De burger mag hiervoor vervolgens verwachten dat deze afvalstoffenheffing goed wordt besteed, zou je denken. Echter, uit cijfers van diverse overheidsinstanties, waaronder de inzamelingcijfers van alle Nederlandse gemeenten, blijkt dat Amsterdam maar 38% vanhet ingezamelde papier weet te recyclen.

Apeldoorn is Amsterdam ver vooruit

Marc van Gerrevink, van gelijknamig afvalverwerkingsbedrijf in Apeldoorn, schrikt van de cijfers. In Apeldoorn bereiken we op dit moment aan recycling 92%. De laatste 8% aan verkeerd ingeleverd papier bedraagt voornamelijk verpakkingsmaterialen die in de grijze container worden gegooid door de consument. Kansen om tot 100% te komen worden gezocht in voorlichting richting de consument.

Verdienmodel voor Apeldoornse gemeente

Volgens Pim Jansen van All-Inn verspreidingen is het logische gevolg voor Apeldoorn dat er inmiddels een verdienmodel is ontstaan op de afvalstromen van de gemeente. Dat is duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals het in heel Nederland zou moeten zijn.

Apeldoornse consument plukt de vruchten

Volgens alle betrokkenen plukt met name de consument hier de vruchten van.
Doordat folders gewoon bezorgd worden in Apeldoorn, blijven omzetten van retailers stabiel en groeiend. Dit creëert banen, levert voordeel op voor consumenten aangezien zij naast een baan bij deze retailers, tevens op de hoogte zijn van waar zij goedkoper boodschappen kunnen doen. Uiteraard ook in de vorm van minder kosten omtrent afvalheffing en voor elke 1000 kilo verwerkt oud papier ontvangt de gemeente Apeldoorn een bron van inkomsten.

Volgens de betrokken partijen in Apeldoorn kent deze formule dus alleen maar winnaars!

Of de Apeldoorners nog tips hebben voor de Amsterdammers?

Zeker:
1: Geen JA–JA sticker
2: Consumenten beter voorlichten
3: Eigen afvalverwerking op orde brengen voor een duurzaam en milieuvriendelijk beleid

Tot die tijd? Afvalheffing verminderen met in ieder geval 80 euro. Meer vragen en minder kwaliteit leveren dan de betrokkenen in Apeldoorn, kan volgens hen niet.